Ban giám hiệu

Thứ sáu - 08/12/2017 14:36
Ban giám hiệu
Hiệu trưởng, trưởng ban phụ trách
HIỆU TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

TT Họ và tên Chức vụ Giai đoạn
1 Nguyễn Công Tạo Trưởng ban phụ trách 6/1975-8/1975
2 Trần Thị Ngọ Hiệu trưởng 1975-1993
3 Nguyễn Gia Khánh Hiệu trưởng 1993-1996
4 Nguyễn Thị Vàng Hiệu trưởng 1996-1997
5 Phạm Tiến Hiệu trưởng 1997-2000
6 Bùi Khắc Tú Hiệu trưởng 2000-2011
7 Phạm Thị Thanh Thủy Hiệu trưởng 2011-2014
8 Võ Ngọc  Hưởng Hiệu trưởng 2014-...


PHÓ HIỆU TRƯỞNG CẤP 1, CẤP 2

STT Họ và tên Chức vụ Giai đoạn
1 Nguyễn Công Tạo  Phó hiệu trưởng C2 Từ1975-1977
2 Trịnh Phước Hải  Phó hiệu trưởng C2 1975-1976
3 Trần Văn Thái  Phó hiệu trưởng C2 1976-1977
4 Trần Ngọc Dần  Phó hiệu trưởng C2 1977-1978
5 Phạm Thị Nuôi  Phó hiệu trưởng C1 1978-1982
6 Nguyễn Thị Thuận  Phó hiệu trưởng C1 1979-1981
7 Hồ Huy  Phó hiệu trưởng C2 1981-2001
8 Lê Thị Bích Ngọc  Phó hiệu trưởng C1 1981-1992
9 Lý Văn Can  Phó hiệu trưởng C2 1982-1984
10 Phạm Duy Tư  Phó hiệu trưởng C2 1982-1985
11 Lê Thị Huệ  Phó hiệu trưởng C1 1982-1985
12 Dương Đức Hòang  Phó hiệu trưởng C2 1984-1993
13 Nguyễn Thị Lam Giang  Phó hiệu trưởng C1 1984-1985
14 Nguyễn Thị Vàng  Phó hiệu trưởng C2 1993-1996
15 Nguyễn Đình Hòa  Phó hiệu trưởng C3 1996-1997
16 Phạm Thị Thanh Thủy           Phó hiệu trưởng C2 1997-2000
17 Mai Thị Xuân Nhơn  Phó hiệu trưởng C2 2000-2007
18 Mai Phú  Phó hiệu trưởng C2 2007-2010
19 Nguyễn Thị Hảo  Phó hiệu trưởng C2  2004-2018
20 Võ Thị Hoa  Phó hiệu trưởng C2 2010-2015 

Từ khóa:
n/a
Đánh giá bài viết
Ý kiến bạn đọc (Đang xây dựng)
1
1
 

1